گردگیر ها

گردگیر ها قطعات انعطاف پذیری هستند که از قطعات حساس قسمت های مختلف خودرو مانند پلوس ، جعبه فرمان و کمک فنر در مقابل رطوبت ، گرد و خاک و آلودگی های محیطی محافظت میکنند. دوام و مقاومت بالای گردگیر های دانا بسپار باعث جلوگیری از وارد شدن هزینه های سنگین تعمیرات برای این قبیل قطعات حساس خودرو خواهد شد.

گردگیر های دانابسپار