قطعات و مجموعه های سوخت رسانی

قطعاتی که در تماس با سوخت خودرو هستند به لحاظ ایمنی حساسیت بالایی دارند و نیاز است از مواد اولیه مرغوب و با فرآیندهای دقیق تولید شوند. شرکت دانابسپار سازنده تعداد زیادی از این دسته از قطعات است.