قطعات مجموعه موتور خودرو

متنوع ترین ماژول یک خودرو به لحاظ گستردگی قطعات مورد استفاده، بخش موتور است. مواد اولیه مختلف فلزی، کامپوزیتی و پلیمری در ساخت یک موتور به کار می روند. دمای کاربری بالا و متحرک بودن بخش مهمی از اجزا نیازمند در نظر گرفتن الزامات بسیاری در طراحی موتور است. علاوه بر اجزای اصلی، تعداد بسیار زیادی قطعات جانبی مانند انواع شلنگ، کانال هوا و سیال، آب بند، واشرها و … در موتور خودرو به کار می روند.
شرکت دانا بسپار توانایی طراحی و تولید انواع شلنگ و واشرها را برای قسمت های مختلف موتور دارد. بخشی از محصولات این شرکت که در مجموعه موتور خودرو به کار می روند شامل موارد زیر است: