قطعات مجموعه شیشه شوی خودرو

تجهیزات و امکانات ایمنی یکی از مهمترین بخش های یک خودرو است. هر چند ممکن است برخی از تجهیزات ایمنی خودرو در هر لحظه در سرویس دهی نباشند، اما در زمان مورد نیاز بایستی به بهترین نحو ممکن و با بازدهی بالا فعال شوند. از جمله مهمترین تجهیزات ایمنی یک خودرو مجموعه برف پاک کن و شیشه شوی است.
شرکت دانا بسپار تولید کننده مجموعه شیشه شوی خودروهای مختلف است. این مجموعه ها به صورت مونتاژ شده برای خودروهای زیر قابل ارائه است:

No products found which match your selection.